035-5882450 Extreme duty torque wrenches for heavy-duty applications

Hoe vaak moeten RAD sleutels gekalibreerd worden?

Eens per jaar of na 10.000 cycli.