035-5882450 Extreme duty torque wrenches for heavy-duty applications

Wat is op moment zetten?

Dit is het precies vast zetten van een boutverbinding op een van tevoren gespecificeerde kracht of aanhaalmoment.