035-5882450 Extreme duty torque wrenches for heavy-duty applications

PRO-TIGHT™

ProTight™ proces controle software
RAD Torque Systems werkt samen met Pro Suite, de ontwikkelaar van ProTight™, de software voor controle en het vastleggen van gegevens en procedures voor het op moment zetten van bouten.

Dankzij deze samenwerking kan de E-RAD BLU samenwerken met ProTight™, een combinatie die zorgt voor volledige controle over het aanhaalproces.

De E-RAD met ProTight™ instrueert de gebruiker per bout wat de voorgeschreven procedure is en welk aanhaalmoment en/of hoekverdraaiing benodigd is. Dit zorgt ervoor dat elke bout op het voorgeschreven moment staat, dat bouten in de juiste volgorde op moment worden gezet, en dat er geen bouten ‘overgeslagen’ kunnen worden. Bovendien wordt elke handeling gelogd in het systeem zodat naderhand alles kan worden teruggevonden en gecontroleerd.

 

Open protocol
De E-RAD BLU kan verbinding maken met ProTight™ software door middel van de open protocol functie in het E-RAD menu.

De ProTight™ software werkt op Windows PC’s, laptops en tablets. Nadat via Wi-Fi of kabel verbinding is gemaakt kan een opdracht worden aangemaakt: verschillende aanhaalmomenten en eventuele hoekverdraaiing, volgorde van de bouten, identiteit van de werknemer, etc. kunnen worden ingevoerd. Het is ook mogelijk een verbinding te maken met het bedrijfsnetwerk zodat ‘live’ kan worden meegekeken hoe de procedure wordt uitgevoerd. Ook worden alle handelingen opgeslagen in het ERP systeem van de klant zodat altijd achteraf gecontroleerd kan worden hoe het werk is uitgevoerd.

Het ProTight™ systeem geeft de gebruiker precieze instructies hoe en in welke volgorde de diverse verbindingen met de E-RAD moeten worden vastgezet, zodat alle boutverbindingen volgens de voorgeschreven procedure worden behandeld.

 

Kans op fouten wordt geminimaliseerd
Dankzij dit systeem wordt de gebruiker bij elke handeling geassisteerd en wordt de kans op fouten geminimaliseerd zodat alle bouten volgens voorschrift op moment worden gezet.
ProTight™ beheert de E-RAD actief, door middel van een barcode die wordt gescand voordat aan het werk wordt begonnen (ProTight™ wordt geleverd met onder meer een scanner en barcode sticker printer). Hierdoor wordt de E-RAD steeds in de correcte preset gezet en wordt op het beeldscherm stap voor stap bij elke bout aangegeven welke handelingen in welke volgorde moeten worden uitgevoerd.
Ook wordt gecontroleerd (het aantal bouten wordt nageteld) of alle bouten zijn afgehandeld.

Gedurende het werk wordt de gebruiker via het beeldscherm en met zichtbare en hoorbare signalen begeleid en weet hij dus altijd of de procedure correct wordt uitgevoerd.
Als een bout bijvoorbeeld per ongeluk wordt overgeslagen of voor een tweede keer wordt vastgedraaid zal ProTight™ de bediener waarschuwen.

Indien de gebruiker deze signalen negeert zal de sticker die aan het eind van de klus wordt uitgeprint aangeven dat deze niet correct is uitgevoerd. De sticker kan dan opnieuw gescand worden en het systeem zal aangeven welke bout(en) niet correct is vastgezet. Pas als alles goed is uitgevoerd kan de OK sticker worden uitgeprint.

Het eindresultaat is een foutloze procedure aangezien de gebruiker stap voor stap wordt begeleid middels instructies op het beeldscherm en met hoorbare en zichtbare signalen.
Zolang niet alles 100% correct is uitgevoerd kan er geen OK sticker worden uitgeprint.

 

Het E-RAD met ProTight™ systeem bestaat uit de volgende componenten:

  • E-RAD BLU – alle modellen met de nieuwste software update
  • ProTight™ software
  • Barcode scanner, label printer, USB aansluiting, signaallamp en Bluetooth ontvanger.